Pananaliksik tungkol sa negosyo

With the acquired verification capability, micro, small and medium enterprises engaged in food processing can now monitor the quality of their products. The laboratory is capable of detecting physical, chemical and microbiological hazards in food thereby ensuring food safety.

Pananaliksik tungkol sa negosyo

Marahil ang pinakapangunahing problema na hinaharap ng mga kabataan ngayon ay ang kawalan ng trabaho. Dahil sa pandaidigang pagbulusok sa ekonomiya kasabay ang teknolohiya kung saan ang karaniwang hanapbuhay at kasanayan ay napaglipasan na, maraming mga kabataan ngayon ay nakararanas ng problema sa pagkuha ng trabaho.

Ang mga kabataan ngayon ay may mga tiyak na mga pangangailangan at hangarin. Samakatuwid, ang hatid ng kawalan ng trabaho ay mga suliraning pinansyal, kabiguan at kawalang pag-asa.

Pananaliksik tungkol sa negosyo

Paano tumutugon ang mga kabataan ngayon sa mga ito? Hayagan na maraming kabataan ang maaaring hindi pa ganap na nasa hustong-gulang upang kayanin ang mga ganitong problema, sila ay patungo sa hindi kanais-nais na maling landasin, pinagbabawal na gamot, paninira, pagnanakaw, at iba pa.

Pananaliksik tungkol sa negosyo

Bukod rito, tinutumbasan nila ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng pag-aaklas laban sa lipunan, pagrerebelde laban sa kapangyarihan ng matatanda. Ano ang maaaring gawin upang malutas ang problema ng kawalan ng trabaho at pinsala nito?

Isang paraan na kung saan ay maaaring pagtibayin upang lutasin ang mga problema na umusbong sa kawalan ng trabaho sa mga kabataan, kasama ang pagbibigay ng kawanggawa o proteksyon mula sa mga kahirapang pinansiyal ng kawalan ng trabaho.

Sa katunayan ang paraan na ito ay kasalukuyang ginagamit sa Estados Unidos ng Amerika, Britanya at ng iba pang mga bansa. Ang ibang mga paraan na kung saan maaaring pagtibayan kasama ang mga panukalang naglalayon sa paglikha ng mga kondisyon na nakapagpapababa ng antas ng kawalan ng trabaho.

Ang mga ito ay binubuo ng: Isa pang problema nakakaharap ng mga kabataan ngayon ay ang gusot sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Ito ay karaniwang madalas sa mga sapilitang samahan na nabubuo sa pagitan ng mga magulang at mga kabataan.

Sa pagkasabik na matamo ang kanilang nasa gulang na kalagayan, ang mga kabataan ay maaari o di kaya ay karaniwang ipinaghihinanakit ang anumang pagbabawal na ibinibigay sa kanila.

Madalas ang mga kabataan ay maaaring hindi gustong aminin na sila ay may alinlangan at takot hinggil sa pag-ako ng pananagutan at kalayaan ng matanda. Sila ay laging naniniwala na ang kanilang mga magulang ay lubhang nababahala at sobrang mangalaga. Ito ay karaniwang lumilikha ng gusot sa pagitan ng mga magulang at mga kabataan.

Upang maitama ang ganitong problema, binigyang-diin ng sikolohista ang kahalagahan ng sikolohikal na paglayo. Ito ay ang proseso ng pag-iwas sa pagdodomina ng pamilya at pagtatrabaho tungo sa kung saan ang bata ay magtatatag ng kanyang sariling tahanan. Tulad din, ang mga magulang ay dapat na ipamalas ang kapangyarihan sa mga kabataan, ngunit sa pamamagitan ng pagkakaisa ng damdamin at pag-uunawa.

Ang pinakamalubhang usapin, na nagkaroon ng problema para sa mga kabataan at sa kanilang mga magulang ay ang seks at pakikipagkita. Ang ilang mga magulang ngayon ay handang magbigay sa kanilang mga anak ng laya tungkol sa usapin ng pakikipagkita at seks.

Samakatuwid, ang mga magulang, paaralan, at ang simbahan ay maaari at nararapat na magsumikap pa upang itaguyod ang mabuting samahan. Ang maaagang pagdadalantao at sakit sa babae ay karaniwan ding mga problema na kinakaharap ng mga kabataan o tinedyer.

Ito ay maaaring malaking sagabal sa kanyang pag-aaral. Bukod pa rito, ang pagbubuntis sa ganong murang edad ay maaari ding magkaroon ng epekto sa kalusugan ng isang tao. Marahil, ang pinakamahalaga ay ang panganib ng "pagkahawa" ng nakamamatay na sakit na AIDS.

Maraming mga kabataan ngayon ang nakipagdiit sa AIDS at mga naghihirap sa kinahinatnan, ang pagiging malubha ng sakit.

Ano ang maaaring gawin upang harapin ang ganitong mga problema? Una, maraming kaugnay na mga problemang pansekswal ang mga kabataan na maaaring mabawasan kung ang mga kabataan ay binibigyan ng sapat at angkop na pagtuturo nang mabuti sa mga oras na ang seks ay isa nang pangunahing usapin para sa kanila.

Pangalawa, ang pagpapaliban ng seks bago ang pag-aasawa ay maaaring makatulong upang mabawasan ang mga insidente ng AIDS. At ikatlo, ang simbahan ay maaaring magtaguyod ng Kristiyanong pagtuturo ng pag-aasawa ng isa.

May posibilidad para sa huling pangkat, na masangkot sa anti-sosyal na mga gawain tulad ng pagdodroga, pagsusugal, pagnanakaw at paninira. Para sa mga kabataan na pumapasok sa simbahan, marami sa mga ito ang may matinding paglalaan tungkol sa simbahan sa pangkalahatan.

Marami sa kanila ang nagtatanong ng kahalagahan ng simbahan sa pagtingin sa kung ano ang nangyayari sa ating lipunan ngayon, sa usapin ng mga droga, kawalan ng trabaho, kabiguan, at krimen.

Karagdagan, ito ang aking matinding pag-asa na ang mga nasa kapangyarihan ay makipagkaisa sa mga kabataan upang matulungan sila na mabawasan ang mga nabanggit problema. Nararapat nating tandaan na ang mga kabataan ay ang mga lider ng kinabukasan; samakatwid, tungkulin ito ng matatanda na magtakda ng hakbang na ito ay para sa walang patid na pagbabago.

Rhincodon typus Donsol, a fishing town in Sorsogon province, serves as a sanctuary to a group of 40 whale sharks, which are considered as the largest fish in the world.Nov 27,  · Ang makakalap na mga ebidensya at rekomendasyon mula sa pananaliksik at iba pang mga kaugnay na pag-aaral ay magsisilbing basehan para sa bubuuing mga polisiya at programa upang mapahusay ang TVET delivery.

tinalakay ang tungkol sa pag-aral na may titulong “Developing mamuhunan ay maaring bumuo ng grupo at magparehistro.

View Academics in Pananaliksik Tungkol Sa Negosyo. on heartoftexashop.com Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Sa aming mga respondentes na nagbigay sa amin ng impormasyon na aming kinakailangan sa pananaliksik na ito. sa aming kapwa mag-aaral na nagbahagi ng kanilang ideya at kaalaman tungkol sa aming pananaliksik.

At higit sa lahat sa Poong Maykapal, sa pagdinig sa aming mga dalangin, sa mga pagpapala at sa pagbibigay sa amin ng kalakasan. 3. Feb 19,  · ineexpect niya agad na kikita agad siya sa maiksing panahon na walang pag aaral or plano at kapag hindi nangyari yung expectation niya maghahanap uli nang another na negosyo .

ANG MGA SANGKAP NG BALITA 1. halimbawa: Digmaan sa iraq 4. heartoftexashop.coml sa mga mahalagang pangyayaring may kinalaman sa negosyo at takbo ng kabuhayan ng bansa. 8.

Related Blogs

Balitang Pampulitikal. panayam o heartoftexashop.coml sa mga pangyayaring may kinalaman sa pulitika. atbp. Mga Mungkahi sa Mahusay na Pagsulat • • • • • • Isang ideya bawat pangungusap.

Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay makatutulong sa kanila upang madagdagan ng kanilang kaalaman tungkol sa paghawak ng isang negosyo. sa kabila ng mataas na antas ng ekonomiya ngayon. Kinakailangang malaman ng mga negosyante ang mga kaugaliang dapat taglayin nila na napapaloob sa pananaliksik na ito.5/5(1).

judelyn soblechero | Saint Louis University - heartoftexashop.com